Wij zijn het bestuur van Haagse vrouwenzaken

Heleen van Luijn
voorzitter

Jane Bissumbhar
penningmeester

Merlijn Berkhout
bestuurslid

Bernadette Vrijling
bestuurslid

vacature
bestuurslid