Hierbij willen wij alle vrouwen die ooit lid waren van Haagse Vrouwenzaken of op andere wijze contact hebben gehad met onze vereniging van harte uitnodigen voor onze eerste gratis bijeenkomst in 2015. Ondanks eerdere berichten over de opheffing van HVZ, is  besloten tot een doorstart!

Hoewel op de Algemene Ledenvergadering van 19 december de vereniging met één tegenstem is opgeheven, heeft Heleen van Luijn zich ingespannen een nieuw bestuur bij elkaar te krijgen en een levensvatbaar plan op te stellen. De verwachting is dat zij met deze nieuwe vrouwen HVZ kan revitaliseren.

Heleen en haar team presenteren zich op een gratis netwerkbijeenkomst op woensdag 15 april in Den Haag. Zowel leden, oud-leden, toekomstige leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Graag heffen wij samen het glas op de toekomst van HVZ!

Over de bijeenkomst
Datum: 15 april
Inloop: 19.00 uur, start: 19.30 uur
Locatie: wordt nader bekendgemaakt
Presentaties:

  • Kim Schofaerts over Nieuwe markten, Nieuwe kansen
  • Olga van der Lans en Max Weissglas over Winstoptimalisatie

Borrel: tot 23.00 uur

Wil je meer weten over de presentatie, de sprekers en het programma?
Download dan deze flyer.

Aanmelden
Mail naar Heleenvanluijn@promotiebegeleiding.nl of bel Heleen op 06 2041 7693.

Volgende data
Ook de data voor de volgende bijeenkomsten in 2015 zijn bekend. Zet ze vast in je agenda:

  • donderdag 28 mei
  • maandag 6 juli
  • dinsdag 8 september
  • dinsdag13 oktober
  • donderdag 25 november

Tot slot
Wij hopen zo veel mogelijk nieuwe leden aan te trekken met het oog op de toekomst van HVZ! De bijeenkomst op 15 april is dan ook vrij toegankelijk voor elke vrouwelijke ondernemer in Den Haag. Dus neem al je vriendinnen en relaties mee!!