Namens Barbara Rijskamp willen wij je graag op het volgende attenderen.
 
Tijdens de laatste workshop van Cash2Grow ontstond het idee om met een groep vrouwen naar een lezing te gaan van Christian Felber in Gent.
 
Wie is Christian Felber?
Barbara heeft het boek ‘ware winst’ van Christian Felber gelezen. Daarin beschrijft hij zijn idee voor een nieuwe, duurzame economie, die hij de Economie van het Gemene Goed (Economy of Common Goods) noemt. In zijn boek beschrijft hij dat de waarden van de economie (het streven naar bezit, geld en macht) in conflict kunnen komen met de waarden die de samenleving nastreeft (harmonieuze relaties, gelijke rechten, gezondheid voor iedereen). Als oplossing heeft hij bedacht dat de mate van succes niet alleen gemeten moet worden aan de hand van de cijfers van de balans en de verlies- en winstrekening, maar ook dat andere waarden worden gemeten, bijv. op het gebied van duurzaamheid, hoe humaan de arbeidsvoorwaarden zijn, hoe de opbrengsten worden verdeeld, hoe democratisch beslissingen genomen worden, e.d. 
 
Een eenvoudige bijdrage die je zelf zou kunnen leveren is navragen bij ondernemingen waar je zaken mee doet (ook privé) of zij een Gemene Goed Balans opstellen. 
 
Vanwege de afstand en het tijdstip van de lezing (van 20.00 uur tot 22.00 uur) ontstond het idee om hier het volgende programma van te maken:
 
Programma 6 maart 2018:
13.00 uur vertrek uit Den Haag
15.00 uur inchecken bij een hotel in Gent en Gent verkennen
17.00 uur gezamenlijk diner in Gent
20.00 uur lezing Christian Felber
23.00 uur terug naar hotel voor overnachting
 
Programma 7 maart 2018:
09.00 uur gezamenlijk ontbijt in Gent
Daarna op eigen gelegenheid weer terug naar Den Haag