Inhoud workshop
Er zijn in Nederland diverse mogelijkheden om innovatieve plannen en projecten te realiseren met (extra) financiering. Hier liggen kansen voor ondernemers en (maatschappelijke) organisaties.

Resie Kuppens geeft advies over het verkrijgen van subsidies en donaties van fondsen. Je krijgt inzicht in welke mogelijkheden er zijn en hoe een subsidietraject verloopt. Graag maakt Resie je wegwijs in deze subsidiemogelijkheden. Ze maakt duidelijk wat een heldere en haalbare aanvraag vergt.

Heb je vooraf gericht vragen over een thema waarvoor je mogelijk subsidie wilt aanvragen, mail dan vóór 20 augustus 2017 naar kuppensconsultancy@gmail.com. Resie kan dan subsidiemogelijkheden voor dit thema verwerken in haar presentatie.

Over Resie Kuppens
Resie heeft meer dan 15 jaar ervaring in de subsidiewereld, van het maken van een subsidieoproep tot de evaluatie van een subsidieprogramma. Ze heeft meer dan 1000 projectideeën en subsidieaanvragen gelezen en geeft tijdens de workshop tips waarmee ondernemers en organisaties hun kansen op subsidies of donaties van fondsen kunnen verhogen.

 

Verslag Workshop

Tijdens een interactieve workshop heeft Resie Kuppens duidelijk gemaakt dat er ook voor ondernemers mogelijkheden zijn voor het aanvragen van subsidies of donaties van fondsen. Resie heeft veel ervaring bij subsidietrajecten en gaf een overzicht van Europese subsidies, landelijke, regionale en lokale subsidies. Daarnaast gaf Resie diverse voorbeelden waarvoor je subsidies of donaties van fondsen kunt aanvragen; dit kan variëren van het maken van innovatieve producten tot het maken van kunst. Tijdens het interactieve deel met het Canvas model gingen de deelnemers aan de slag met het thema waarvoor ze subsidie zouden willen aanvragen.

Resie heeft toegelicht dat een aanvraag wordt beoordeeld door deskundigen. Na het beoordelingstraject volgt een honorerings- of afwijzingsbrief. Wil een aanvrager een grote kans maken op subsidie of donatie van een fonds, dan is het belangrijk om een heldere en haalbare aanvraag te maken. Deze aanvraag dient overtuigend te zijn en reëel bij de inhoud en de begroting. Uiteraard moet de aanvraag volledig, met alle bijlagen, worden ingediend. Vaak wordt in een aanvraag om samenwerking gevraagd. Samen werken maakt sterker. Het schrijven van een aanvraag wordt vaak onderschat. Daarom is het essentieel om op tijd te beginnen met de planning en vervolgens de uitwerking van de aanvraag. Dan is er ook voldoende tijd om goed aan te sluiten bij de voorwaarden en criteria van de verlener van subsidie/donatie van een fonds. In de workshop maakte Resie duidelijk dat voor een aanvraag geldt: hoe concreter, hoe beter!

Voor meer informatie, advies, workshops en cursussen

Resie Kuppens

Adviseur bij subsidietrajecten

Kuppens Consultancy

info@kuppensconsultancy.nl

0153618200